ewita

Hra má pre deti edukatívny význam zvlášť v predškolskom veku, rozhodne ju nepodceňujte

Detstvo je v mysli väčšiny z nás neodmysliteľne spojené s radostnými hrami a podobnými kratochvilnými činnosťami. Hoci s odstupom času spomíname na toto obdobie s nostalgiou a láskou ako na chvíle bezstarostnej zábavy, z detského pohľadu sú herné aktivity dôležitým stimulom pre ich telesný i duševný rozvoj a zároveň zdrojom poznania o tom, ako to na svete chodí. Význam hry pre zdravý vývoj dieťaťa rozhodne nepodceňujte, radia odborníci.

Zvlášť vo vývojovom štádiu predškolského veku má v živote dieťaťa nezastupiteľný význam, a aj keď si ju ako dospelí spájame s oddychom a zábavou, pomáha nášmu potomkovi osvojiť si základné schopnosti a zručnosti v súvislosti s blížiacim sa začiatkom školskej dochádzky. Majú úlohu stimulu, ktorý juniorov motivuje ku zisťovaniu informácií, zbieraniu skúseností a spájaniu všetkého naučeného vo zmysluplné celky. Existuje mnoho druhov a typov hier. Zvlášť obľúbené sú u detí pohybové aktivity, pri ktorých sa vybláznia fyzicky, ale aj hry na niekoho, napríklad rôzne povolania vo vzájomnej súvzťažnosti (napr. učiteľ a žiak, predavač a zákazník, lekár a pacient) alebo napodobňovanie sociálnych rolí jednotlivých členov rodiny. Tieto hry sú odrazom detského pozorovania a vnímania skutočnosti, ale aj obrazotvornosti a fantázie.

V predškolskom veku sa tiež vytvára schopnosť, zručnosť a zároveň potreba kolektívnych hier s vrstovníkmi, aj keď podoba a formovanie detských skupiniek môže byť najprv náhodné. Rovnako tak námety hier sa striedajú a spolupráca medzi jednotlivými členmi skupinky nie je dlhodobá ani väčšinou nezachádza do hĺbky. Má jednu dôležitú úlohu – kontaktom s kamarátmi sa dieťa učí presadzovať v kolektíve, vstupuje do dialógov, učí sa tímovej spolupráci a zároveň ventiluje stres, napätie a potenciálne konflikty. Počas kolektívnych hier sa trénuje verbálna a neverbálna komunikácia aj s jej podpornými prostriedkami.

Samostatnú kategóriu predstavujúcu určitý typ hry sú hry konštruktívne, činorodé. Pri nich dieťa využíva maximum svojej mentálnej kapacity a pracuje na jej rozširovaní. Radia sa sem kreslenie a maľovanie, stavebnice, modelovanie a rôzne výtvory z plastelíny, kociek a ďalších stavebných jednotiek. „Bojíte sa, aby vaše dieťa neskončilo zase s očami prilepenými k monitoru počítača alebo k obrazovke televízie? Potom mu musíte ako rodič ponúknuť zaujímavú alternatívu. Stavte na modelovacie hmoty novej generácie, vyrábajú sa v celých kreatívnych sadách a nudu s nimi nezažije žiadne dieťa ani rodič, „hovorí Marcel Pech, marketingový riaditeľ distribútora certifikovaných detských hračiek Pexi. „Jednotvárna plastelína v pár farbách, ktorú poznáte z hodín výtvarnej výchovy, je už dávno passé. Namiesto nej je u detí i rodičov hitom PlayFoam, ľahučká, netoxická, ľahko tvarovateľná a opakovane použiteľná plastelína z guľôčkového materiálu. Mamičky ju milujú predovšetkým preto, že nelepí a neprichytáva sa na žiadnom povrchu, takže nezanecháva špinu a neporiadok, „dodáva Pech.

Ak budete dieťaťu vyberať kreatívnu modelovaciu hmotu, dbajte na to, aby bola 100% bezpečná, teda z netoxického a hypoalergénneho materiálu. U detských hračiek a hier ide vždy na prvom mieste o zdravie a bezpečie, preto by si deti mali užívať hry len s takými výrobkami, ktoré prešli prísnymi predpísanými testami v akreditovaných laboratóriách. Musia spĺňať všetky požiadavky kladené na pridelenie certifikátu CE. Budete tak mať istotu, že v prípade nechceného prehltnutia kusu modelovacieho materiálu dieťaťu nehrozí žiadne závažné zdravotné riziko a požitý kus bude opäť bezpečne vylúčený z tela, bez toho aby napáchal škody v tráviacom trakte. Plastelína PlayFoam je bezpečne testovaná na prítomnosť jedovatých látok a je vhodná pre všetky deti od 3 rokov.