Ľudský organizmus je zložitý komplex, ktorý ukrýva mnohé tajomstvá. Ak ich chcete poznať a zároveň zistiť ako naozaj funguje, najlepším zdrojom informácií pre vás budú odborné knihy. Tie vám priblížia procesy jednotlivých dejov prebiehajúcich v ľudskom tele, na základe ktorých budete lepšie poznať svoj organizmus a zároveň vám pomôžu nájsť vhodnú terapiu najrozličnejších ochorení.

Deje v ľudskom tele na molekulovej úrovni

Všetky deje v ľudskom tele prebiehajú na základe reakcií medzi molekulami. Z potravy sa sledom biochemických postupov získa až glukóza ako hlavný zdroj energie, z rozličných medziproduktov zas vytvoria bielkoviny nevyhnutné pre stavbu tela, hormóny a  látky. Ak vo vašom tele prebieha chorobný proces a užívate lieky, takisto dochádza k vzájomným interakciám medzi liečivom a organizmom, na základe ktorých budú jeho príznaky zmiernené až úplne odstránené. Ak chcete poznať , ako prebieha účinok liečiv v organizme, pomôže vám bunková a molekulová biológia liečiv.

745329

Zaujímavá farmácia

V prípade, že vás fascinuje farmácia, no nikdy ste nenazberali odvahu ju študovať, môžete si aspoň rozšíriť svoj obzor o nové poznatky. Zistiť, aké liečivá sa používajú na terapiu rozličných ochorení, poznať, ako v organizme účinkujú či vedieť, ktoré lieky nemôžete konzumovať súčasne. Farmácia je veľmi zaujímavá veda, ktorá vás na základe konkrétnych liečiv prevedie mnohými procesmi, ktoré sú pre fungovanie nášho tela nevyhnutné a zároveň spôsobmi ich ovplyvnenia. Ak vás táto vedná oblasť zaujíma, nebojte sa čítať knihy o farmácií. Zaručene vám poskytnú zaujímavé informácie, ktoré využijete aj v bežnom živote.

Širokú ponuku odborných publikácií, a to nielen z oblasti farmácie či biológie, vám ponúka internetové kníhkupectvo Unikihy.sk. Čakajú tu na vás mnohé medicínske, ekonomické, právnické a iné diela využiteľné pri štúdiu či zdokonaľovaní svojich poznatkov. Ak chcete zobraziť ponuku kníh online, navštívte internetovú stránku kníhkupectva.

9788072549474