ewita

Máte nedoplatok na daniach? Poradíme vám, čo s tým

Ak aj vy patríte k daňovým subjektom, ktorým vznikol na základe povinnosti zaplatiť daň daňový nedoplatok, nemali by ste s jeho úhradou otáľať. Vo všeobecnosti  sa daňový subjekt dostane do omeškania, čiže mu vznikne daňový nedoplatok, ak daň nezaplatí do 31. marca nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

 

Čo sa môže stať?

V prípade, že vám bol zistený nedoplatok, správca dane vám určí termín na jeho zaplatenie. Pokiaľ nedoplatok nezaplatíte, môžete byť zverejnený na webovej stránke v zozname neplatičov alebo v čiernom zozname neplatičov. Nereagovať na výzvu a nezaplatiť dlh sa neopláca. Ak aj naďalej zostane nedoplatok neuhradený, môže byť rozhodnuté o začatí daňového exekučného konania.

Exekúcia môže byť vykonávaná zrážkami zo mzdy či iných príjmov, predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností, odobratím peňazí v hotovosti a inými spôsobmi. A to nehovoríme o úrokoch z omeškania. Doručenie rozhodnutia o daňovej exekúcii nie je povinné a o začatí exekučného konania sa môžete dozvedieť až na základe exekučnej výzvy. Exekučná výzva je poslednou možnosťou uhradiť daňový nedoplatok v stanovenej lehote.

 

Riešením je rýchla pôžička

Pokiaľ aj vás nedoplatok na daniach prekvapil, ale momentálne nedisponujete finančnými prostriedkami na jeho úhradu, nemusíte sa hneď obávať exekúcie alebo úrokov z omeškania. Je tu pre vás riešenie. Môžete si pomôcť využitím rýchlej pôžičky (alebo aj online pôžičky, okamžitej či bezhotovostnej pôžičky, prípadne pôžičky do 24 hodín). Ide o obľúbený úverový produkt s krátkou dobou splatnosti, ktorý prináša peniaze bez zbytočných otázok a je dostupný takmer pre každého.

Poskytovateľov  ponúkajúcich okamžitú pôžičku je viacero a vy si môžete  vybrať podmienky, ktoré sú pre vás najprijateľnejšie. Nemusíte dokladovať, na čo ste rýchlu pôžičku použili a takáto pôžička je vhodná, aj pokiaľ máte nízky príjem, ste nezamestnaný, dôchodca či živnostník.

Výhodou je, že nepotrebujete zbytočné množstvo dokumentov. Pôžička je poskytnutá rýchlo a bez dlhého čakania. Je však potrebné spĺňať základnú podmienku, a to vek minimálne 18 rokov. Ostatné podmienky si určujú jednotliví poskytovatelia – niektorí požadujú zaslať aspoň jeden doklad totožnosti, výpis z bankového účtu, kam sú finančné prostriedky zaslané, doklad o pravidelnom príjme, prípadne, aby  mal žiadateľ trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Iným postačuje, že žiadateľ vlastní bankový účet.

Jednou z najväčších výhod rýchlej pôžičky je, že po hotovosť nemusíte nikam chodiť a vybavíte ju bezplatne, 24 hodín 7 dní v týždni,  ihneď, prostredníctvom online formulára na webovej stránke. V krátkom čase po odoslaní formulára sa dozviete výsledok posúdenia poskytnutia pôžičky. Ak uprednostňujete telefonický alebo osobný kontakt, môžete si vybaviť rýchlu pôžičku jednoducho telefonátom alebo navštívením pobočky. Peniaze sú vám zaslané do 24 hodín na bankový účet. V prípade, že nedisponujete bankovým účtom, je možné poukázať vám finančné prostriedky aj prostredníctvom poštového poukazu.

Pri poskytnutí rýchlej pôžičky v prevažnej miere nie sú účtované žiadne úroky ani poplatok za predčasné splácanie. Cenník poplatkov za poskytnutie pôžičky nájdete na webových stránkach jednotlivých poskytovateľov. Keďže ide o flexibilný a časovo nenáročný proces, úverovým vzťahom nezaťažujete svojich najbližších, pretože nepotrebujete ručiteľa.

Nenechajte sa teda nedoplatkom na daniach vyviesť z miery. Rýchla pôžička je tu pre vás. Či ste momentálne na cestách alebo v pohodlí svojho domova, stačí vypísať online formulár, alebo zatelefonovať a finančné prostriedky môžete mať na vašom účte už zajtra.