Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., umývanie okien Trnava,  poskytuje služby spojené s umývaním a čistením okien, výkladov a ďalších presklených plôch. Zabezpečujeme pravidelné alebo výlučne jednorazové umývanie.

Najvyužívanejším programom je pravidelné servisné čistenie. Tento program je využívaný predovšetkým obchodnými centrami. Tieto obchodné centrá patria k naším stálym zákazníkom, ktorým zabezpečujeme čistenie v servisnom cykle 1x za 30 dní. Naša firma zabezpečuje čistenie nie len pre veľké, ale aj pre malé firmy či súkromné osoby. Firma sa zaoberá : Servisné, nárazové a jednorazové umývanie výkladov v obchodoch a prevádzkach v obchodných centrách a na uliciach miest.

Umývanie a čistenie plastových okien, balkónových okien, ventilácií, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií. Po odstránení strhnutých fólií, plagátov, nedovoleného výlepu, reklamných polepov, polepov z akcií oškriabeme citlivo korundovými žiletkami  prebytky lepidiel, tak aby sa nepoškodili a nepoškriabali výklady.

Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzke, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie výkladov vykonávame vo všetkých mestách SR. Umývanie a čistenie výkladov, vitrín, loga, vývesných štítov, sklenených a presklených stien, prepážok, zrkadiel, zrkadlových stien, sklenených paravánov, skúšobných kabín, mreží a roliet, po stavbe, remeslách, maľovaní, rekonštrukcii, renovácii, maliaroch, sklenároch, pred otvorením predajne, po aranžérke, po sťahovaní, pred otvorením novej predajne, po aranžovaní výkladov.

Pred umytím okien a výkladov vám z výkladov odstránime všetky farby, silikóny, polepy, reklamné polepy, plagáty, reklamy a plagáty z nedovoleného výlepu. Ďalej na okná nanášame samočistiacu nano impregnáciu okien tzv. nešpinavú úpravu, ktorú aplikujeme na sklá pomocou technológie GLP. Táto hydrofóbna impregnácia je obzvlášť vhodná pre okná so zlou dostupnosťou.

Zákazníci môžu využiť aj ďalšie naše služby, a to strojové hĺbkové čistenie kobercov a podláh a to: dlažby, linoleá, marmoleá, liate podlahy, plávajúce podlahy, kamenné i prírodné podlahy.