Umývanie okien Bratislava zabezpečujeme stierkovou metódou a bez použitia akýchkoľvek leštiacich prípravkov. Presklené plochy čistíme tzv. trikom suchého leštenia. Pri umývaní okien je veľmi dôležité najprv kvalitne umyť rám okna a následne samotnú presklenú plochu. Umývanie okien je zabezpečené našimi profesionálnymi a bezúhonnými zamestnancami, ktorí sú dôkladne preškolení a pri svojej práci používajú len kvalitné prípravky, pomôcky a nástroje. Nie je pre nás problém zaistiť umývanie a čistenie okien a výkladov, ktoré sa vyskytujú vo výškach a na ťažko dostupných miestach.

Záujemcom o naše služby poskytujeme: Strhnutie a odstránenie fólií, ochranných fólii, samolepiek, banerov, reklamných polepov a polepov akcií z výkladov, okien a sklenených tabúl. Servisné, nárazové a jednorazové umývania výkladov v obchodoch a prevádzkach v obchodných centrách a v uliciach miest.

Umývanie a čistenie výkladov zabezpečujeme vo všetkých mestách v SR. Pred umývaním okien a výkladov Vám z výkladov odstránime všetky farby, silikóny, polepy, reklamné polepy, plagáty, reklamy a plagáty z nedovoleného výlepu. Oškrabanie a vyčistenie farieb a silikónov po rekonštrukciách výkladov a zvyškov lepidiel po strhnutých polepoch, fóliách, polepov reklám a polepoch korundovými žiletkami.

Pred umývaným výkladov zabezpečíme strhnutie a odstránenie reklamných fólií, polepov z akcií. Po odstránení a strhnutí fólií, plagátov, nedovoleného výlepu, reklamných polepov, polepov z akcií oškriabeme citlivo korundovými žiletkami zvyšky lepidiel, tak aby sa nepoškodili a nedoškriabali výklady. Umývanie a čistenie okien, výkladov a presklených plôch po maľovaní, remeselníkoch, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov pred otvorením prevádzky, pri otvorení novej prevádzky a obchodu.

Umývanie a čistenie výkladov, vitrín, log, vývesných štítkoch, sklenených a presklených stien, prepážok, zrkadiel, zrkadlových stien, sklenených paravánov, skúšobných kabínok, mreží, roliet, po stavbe, remeselníkoch, maľovaní, rekonštrukcii, renovácií, maliaroch, sklenároch, pred otvorením predajne, po aranžovaní, po sťahovaní, pred otvorením novej predajne, po aranžovaní výkladov.