ewita

Rizikové poistenie – zabezpečte svojich najbližších

Uvažujete nad životným poistením? Dobre robíte, keďže riziko je všade vôkol nás. Záleží na vás, čo od svojho poistenia očakávate. Máte na výber medzi kapitálovým, investičným a rizikovým poistením, pričom to posledné je asi najpriamočiarejšie. Čo obsahuje rizikové poistenie a aké druhy existujú? Ak hľadáte odpovede, čítajte ďalej.

 

Po prvé – čo je vlastne rizikové životné poistenie?

Za rizikové životné poistenie sa označuje poistenie pre prípad smrti. Ide o poistenie bez sporenia a celé poistné je určené len na jedno poistné riziko – teda smrť poisteného. A to z akejkoľvek príčiny, pričom sa rátajú aj tzv. moderné civilizačné (alebo kritické) choroby ako sú infarkt myokardu, rakovina, cievna príhoda či vírus HIV. Tento typ poistenia sa po smrti vypláca pozostalým, alebo banke (čítajte ďalej).

 

Poistite si svoje záväzky voči banke

Na trhu dnes existuje viacero typov rizikového poistenia, preto je potrebné pred investíciou do poistenia poznať všetky možnosti, ako sa zaistiť do budúcnosti. V ponuke je tzv. dočasné poistenie pre prípad smrti, ktoré sa uzatvára na vopred určenú dobu (teda nie neobmedzene). Pri podpise poistnej zmluvy sa určí pevná poistná suma a samotné poistné, ktoré sa potom spláca. V prípade smrti poisteného sa vyplatí poistná suma oprávneným osobám, teda pozostalým. Alebo banke, ak voči nej mal poistený podlžnosti.

Aj poistenie úveru je totiž možné! Toto poistenie má klesajúcu tendenciu, to znamená, že poistné sa znižuje so zostatkom pôžičky, ktorá sa banke spláca. Ak teda máte úver alebo hypotéku, z roka na rok platíte menšie poistné, lebo aj samotná dlžná suma sa znižuje. V prípade smrti klienta sa peniaze z poistky presunú na účet banky, aby splatili dlžobu. Ak náhodou ostane z poistky čosi navyše, tento zvyšok sa vyplatí pozostalým.

Takéto poistenie je cenovo výhodnejšie oproti dočasnému a najmä kryje vašich pozostalých pred neželanou exekúciou, ak nie je z čoho splácať úver. Takže ak máte hypotéku a úver, dobre si premyslite, či odmietnete ponuku na poistenie úveru. Príbehov o rodinách na dlažbe je totiž dosť.

Tretím typom je doživotné poistenie pre prípad smrti, ktoré sa volá aj večné poistenie, hoci tu zďaleka nejde o večnosť. Znamená to, že je uzatvorené na dobu neobmedzenú a končí sa až smrťou poisteného. Poistná suma je vopred stanovená a po smrti poistenca sa vyplatí oprávneným pozostalým osobám.

 

Aké sú výhody rizikového životného poistenia?

Výhodou tohto poistenia je, že nie je predmetom dedičského konania, z čoho vyplývajú hneď dve výhody – poistka sa nestane predmetom svárov, ak si ho nárokuje ešte niekto iný (napríklad nemanželské deti, nikdy totiž neviete, čo – a kto – sa môže objaviť, keď príde na dedičstvo) a netreba s jeho s výplatou čakať na ukončenie dedičského konania, ktoré sa môže vliecť aj roky.

Ďalším významným bonusom mnohých poisťovní je, že v rámci rizikového životného poistenia poskytujú svojim klientom asistenčné služby úplne zadarmo.

 

Pozor na fajčenie

S rizikovým životným poistením – ak sa už pre neho rozhodnete – sú spojené aj ďalšie výhody. Jednou z nich je rovnaká poistná suma počas celej doby poistenia (nehrozí teda navyšovanie). Niektoré poisťovne, ako napríklad ERGO, dokonca rozlišujú klientov na fajčiarov a nefajčiarov – táto výhoda sa stráca, ak ste fajčiar. Ak ste ale nefajčiar, cena produktu je pre vás výhodnejšia.

Za nefajčiara v tomto prípade poisťovne považujú človeka, ktorý už minimálne tri roky nemal cigaretu a aktívne sa fajčeniu vyhýba (ak vás zaujíma, ako poisťovne definujú fajčiara, je to osoba, ktorá aktívne fajčí, respektíve v priebehu posledného roka pred uzatvorením poistenia aspoň raz fajčila.

Ale pozor, ak ste nefajčiar iba dva roky, aj vtedy ste považovaný technicky za fajčiara, lebo limit je – ako vyššie spomíname – tri roky bez cigarety či iného tabakového výroku). Navyše, po istom čase vie poisťovňa oceniť klienta – nefajčiara ešte aj ďalšími finančnými výhodami. Dbajte tak o svoje zdravie a ušetríte nielen na krabičkách cigariet, ale aj na poistke.

 

Poistiť sa môžete do vysokého veku

Ďalšou výhodou rizikového poistenia môžu byť grátis asistenčné služby pre všetkých klientov. Pokiaľ ide o vek, toto poistenie si môžete uzatvoriť len po istú hranicu, ale sú poisťovne, ktoré to dovolia až do 80. roku života, čo je na Slovensku už pomerne slušne vysoký vek – biologicky nazývaný ako začiatok vysokej staroby.

Niektoré poisťovne umožňujú aj predbežné krytie pre prípad úmrtia následkom úrazu, a to už deň po zaplatení poistného. Výhod môže byť ešte viac, stačí sa už len spýtať jednotlivých poisťovní.