ewita

Správna hydroizolácia vás ochráni pred plesňami a vlhkosťou

Pri stavbe domu by mal byť nový majiteľ vždy opatrný. Existuje toľko časových nástrah a oneskorení, ktoré môžu na vás prasknúť  mesiace alebo roky potom, čo sa nasťahujete. Jedna z nich, ktorá ma tendenciu šokovať veľa ľudí, je nesprávna hydroizolácia základného systému. S týmto nepríjemným problémom vám pomôže hydroizolácia základov, ktorá zabraňuje vnikaniu vody do rodinných domov.  Vďaka nej sa vyhnete zaplaveniu pivničných priestorov, vznikaniu plesní a vlhkých miest na stenách, ktoré majú zas za následok vznik alergii a astmy.

 

Ako vznikajú plesne v domoch?

Pamätáte si ešte na ten zápach v suteréne starých domov? Bola to vôňa plesne a jej rast bol poháňaný konštantným prúdom vlhkosti z pôdy cez nechránené steny aj cez betónovú dosku. V minulosti stavitelia nemali prístup k veľkým plastovým fóliám, ktoré pomáhajú spomaliť prenos vodných pár z pôdy cez betónové dosky.

Vodná para ľahko prechádza cez betón. Pohybuje sa do prostredia s nižším tlakom pár. Tekutá voda sa môže nasiaknuť do betónu. Určite ste predtým videli vlhké škvrny na betóne. Voda vstupuje do betónu, rozpúšťa soli a potom sa pohybuje smerom k vášmu suterénu. Ak chcete trvalo zabrániť vniknutiu vodných pár do základových stien, musíte ich vodotesne chrániť. Vlhký suterén môže byť príčinou štrukturálneho poškodenia, straty hodnoty majetku a dokonca aj zdravotných problémov. Vlhké pivnice sú oveľa menej užitočné ako suché.

 

Dôležitosť hydroizolácie

Betónová hydroizolácia je dôležitou súčasťou konštrukcie, najmä pri výškových budovách. Integrita konštrukcie je čiastočne závislá na správnej aplikácie hydroizolácie. Ak sa urobí zle, budova je náchylná na poškodenie vodou, ktorá predstavuje riziko pre majetok a zdravie a bezpečnosť tých, ktorí sú vo vnútri budovy. Svoju úlohu pri ochrane pred vodou zastáva aj hydroizolácia strechy.

Pri správnej hydroizolácii pomôžete predísť možným nebezpečenstvám a ušetrite svoj majetok pred poškodením vodou.