O tom, že najefektívnejším spôsobom učenia je zábava, bol presvedčený už Komenský, ktorý svojich zverencov vzdelával v duchu hesla „škola hrou“. Vzdelávacie a náučné hry pritom nie sú to isté čo nudná výučba v školských laviciach. Dokážu zabaviť aj naučiť zároveň, stimulujú zvedavosť, pomáhajú aktívne rozvíjať myseľ každého dieťaťa a sú zdrojom informácií o dospelom svete a jeho pravidlách. Sú dôležité hlavne pre predškolákov, ktorým pomáhajú osvojiť si kľúčové zručnosti pred začiatkom školskej dochádzky, ale hodia sa aj pre menšie deti.

Hračky pre deti od troch do šiestich rokov predstavujú najzákladnejšie stavebné kamene pre fyzický i psychický vývoj detí. V tomto formatívnom veku je potrebné pracovať na rozvíjaní takých kompetencií, ako je jemná motorika, koordinácia pohybu, zručnosť, postreh, základy uvažovania, predstavivosť a schopnosť poznávania vonkajšieho okolia. Deti sa v tejto fáze života rýchlo vyvíjajú a posúvajú dopredu, a ak im budeme na tejto ceste klásť zaujímavé výzvy a pomáhať im neustále sa zlepšovať, dospejú až na jedinca so samostatným myslením, tvorivým založením a bohatou fantáziou. Ako teda vybrať tú správnu hru, ktorá dieťa zmysluplne zabaví a súčasne mu pomôže rozvíjať tie najdôležitejšie zručnosti, z ktorých potom bude čerpať celý život?

Vždy je nutné vyberať hračku s ohľadom na vek dieťaťa. Len ak bude hračka zodpovedať vývojovému stupňu a bude primeraná veku, splní svoj výchovno-podnetný potenciál.

Dojčatá, batoľatá a predškoláci

V novorodeneckom období je hračkám znižovaná pozornosť, ktorá je venovaná v prospech adaptácie na nové prostredie, zmeny a podnety. Až kojenci začínajú rozoznávať predmety, ich tvary a farby a začínajú plne vnímať krásu a farebnosť sveta okolo. Je to obdobie experimentovania, trénovania koordinácie zraku, sluchu a hmatu. Môžeme ho označiť za začiatok vývoja osobnosti. Dieťa sa rýchlo vyvíja v nadväznosti na množstvo podnetov získavaných z okolia, prevažne z hračiek. V tomto veku sú ideálne hračky, ktoré nejdú rozoberať na malé dieliky, ľahko sa umývajú a sú primeranej veľkosti a nosnosti detskej ruky. Hračky by mali byť farebné, vydávať nejaký zvuk a akokoľvek motivovať ku zrakovému sústredeniu, úchopu a sledovaniu pohybu. Obľúbené sú závesné hračky alebo hracie podložky.

V batoľacom veku sa dieťa učí chodiť a hovoriť a začína uplatňovať svoju fantáziu a tvorivosť. Počiatočné neumelé experimenty plynulo prechádzajú na skutočnú hru a dieťa sa začína pohybovať v priestore. K tomu potrebuje trénovať koordináciu svalov a motoriku. To dieťa najlepšie učia lopty, ťahacie hračky alebo rôzne odstrkovadlá motivujúce k pohybovej aktivite. Vedľa hrubej motoriky je potrebné sa zamerať aj na tú jemnú, aby sa spevnilo držanie ruky a paže, zlepšila sa koordinácia oči – ruky a trénovala sa zručnosť. Tieto činnosti najlepšie pomáhajú rozvíjať puzzle, tvarovacie hmoty a stavebnice.

vzděl.hračky 1

„V predškolskom veku hry začínajú dostávať reálny rozmer a približujú sa bežným situáciám zo života. V tomto veku je potrebné intenzívne pracovať na tom, aby si deti osvojili sociálne modely správania a vyskúšali si najrôznejšie roly a vzťahy, do ktorých je skutočný svet štruktúrovaný, „hovorí Marcel Pech, marketingový riaditeľ distribútora hračiek Pexi pre český a slovenský trh. „Nastáva ideálny čas na prvé spoločenské hry, ktoré deťom pomáhajú presadiť sa v dialógu, učia ich spolupráci s ostatnými a rozvíjajú vyjadrovacie schopnosti. Didaktické hry dokážu deti najlepšie pripraviť na školský režim a uvedenie do väčšieho kolektívu, „dopĺňa Pech. „Špecialista na vzdelávacie a náučné hry, ktoré nie sú nuda, je výrobca hier a hračiek Alexander. Hry vznikajú v spolupráci s odborníkmi na detskú výchovu a vzdelávanie a sú prispôsobené aj tým najmenším. Pravidelne tiež získavajú ocenenia v súťažiach, kde hodnotia odborníci i široká verejnosť, najčastejšie z radov rodičov, „uzatvára Pech.